Hva skjer?

Kick-off for lærere og bibliotekarer holdes mandag 11. september 2017, kl. 09.00-15.00 Østfold kulturutviklings lokaler. Vi får besøk av bibliotekar Stig Elvis Furset fra fylkesbiblioteket i Buskerud. Han skal presentere de siste årenes beste ungdomsbøker. Forfatter Hilde Hagerup skal snakke om formidling av litteratur til ungdom. I tillegg vil lærer Ingrid Fløtra fra Kalnes vgs. dele erfaringer og tanker rundt deltakelse i Østfoldungdommens kritikerpris.
Og selvsagt presenteres de nominerte titlene samt praktisk info. om ØUKP for kommende skoleår.

I månedsskiftet september/oktober presenteres bøkene for klassene, og elevene begynner å lese.

I høstsemesteret vil elevene få et inspirasjonsbesøk i regi av arbeidsgruppa. Etter jul får de et eller to besøk via Den kulturelle skolesekken, avhengig av hva den enkelte skole har bestilt. (Se din skoles bestilling hos DKS.) De får møte forfatter Monica Isakstuen og slampoet og forfatter Fredrik Høyer.

I tillegg vil de enkelte skolebibliotekene i løpet av leseperioden ha ulike arrangementer knyttet til lesetiltaket.

Det vil også dette året arrangeres konkurranse. Utlysningen kommer etter jul.

Prisfesten vil foregå i Hvalerhallen onsdag 18. april 2018, for fjerde gang som en del av Ufestival. Detaljer kommer senere.