Hva skjer?

Kick-off for lærere og bibliotekarer holdes mandag 11. september 2017, kl. 09.00-15.00 Østfold kulturutviklings lokaler. Vi får besøk av bibliotekar Stig Elvis Furset fra fylkesbiblioteket i Buskerud. Han skal presentere de siste årenes beste ungdomsbøker. Forfatter Hilde Hagerup skal snakke om formidling av litteratur til ungdom. I tillegg vil lærer Ingrid Fløtra fra Kalnes vgs. dele erfaringer og tanker rundt deltakelse i Østfoldungdommens kritikerpris.
Og selvsagt presenteres de nominerte titlene samt praktisk info. om ØUKP for kommende skoleår.

I månedsskiftet september/oktober presenteres bøkene for klassene, og elevene begynner å lese.

I høstsemesteret vil elevene få et inspirasjonsbesøk i regi av arbeidsgruppa. Etter jul får de via Den kulturelle skolesekken besøk av slampoet og forfatter Fredrik Høyer og DJ Bendik Baksaas.

I tillegg vil de enkelte skolebibliotekene i løpet av leseperioden ha ulike arrangementer knyttet til lesetiltaket.

Det arrangeres også dette året en konkurranse, med gavekort som premier i hver kategori.

Prisfesten vil foregå i Hvalerhallen onsdag 18. april 2018, for fjerde gang som en del av Ufestival. Detaljer kommer senere.