Skranglebein på Kalnes vgs

Tirsdag 29. november fikk klassene i IDRA og NABA/NABB besøk  av Skranglebein eller Per Olav Hoff  Mydske som han egentlig heter. Han snakket bl.a. om  hvorfor vi bør lese, hva mye lesing fører til og hvor vi finner bøker. Han trakk særlig fram betydningen av venner og families anbefaling.

Han fikk elevene til å komme til gode lesetips og en av listene er denne:

Helt til slutt rappet han over disse titlene til stor applaus fra elevene.