Besøk av Demian Vitanza på Frederik II vgs.

Demian Vitanza leser dikt.

Tirsdag 27. november fikk prosjektklassen 1STUG samt flere klasser ved Frederik II vgs. besøk av forfatteren Demian Vitanza. Han leste bl.a. fra og snakket litt om sin debutbok Urak. En bok med flere historier, og løse tråder, og dette poengterte han også under foredraget sitt. Han er opptatt av det han kaller de litterære mellomrommene. Det er vi som lesere som skal fylle disse mellomrommene med mening, og selv skape oss et bilde av hva som egentlig har skjedd. Og det er jo det lesing av litteratur ofte handler om, at vi fortolker og forstår ting på litt forskjellige måter.