Nytt leseår

Tirsdag 17. september var 28 lærere og bibliotekarer invitert på kick-off i Østfold kulturutviklings lokaler på Værste, Kråkerøy.
Dette skoleåret er 360 elever fra 14 klasser og 9 videregående skoler påmeldt. De 4 nominerte bøkene ble presentert, litt historikk og plan for skoleåret. Spesielt invitert var Ole Ivar Burås Storø og Bjarte Bakken fra Foreningen !Les som snakket om ungdom og lesing. Nytt av året er plakater og bokmerker som ble delt ut til skolene på møtet.

Plakat 2