Skrivekonkurranse

Vi inviterer alle elever som deltar i ØstfoldungdomHøst 2013 014mens kritikerpris til skrivekonkurranse

Du kan velge mellom 4 oppgaver og du velger selv hvilken av de fire nominerte bøkene for 2013/14 som du vil skrive om:

Oppgave 1. Skriv en bokanmeldelse av en av de fire bøkene.

Overskriften bestemmer du selv! Husk å ha med forfatter og tittel. Du kan for eksempel skrive litt om viktige personer, evt. et kort sammendrag (men husk at du ikke må røpe for mye av handlingen!) tema og hvordan den er fortalt.

 Oppgave 2.. Skriv en twitternovelle utfra en av de fire bøkene. (En twitternovelle er en kort tekst som forteller noe med bare 140 tegn.) Du kan plukke og stjele setninger fra boka eller finne på dine egne setninger til handlingen i boka, eller lage en kombinasjon. Det må være mulig å kjenne igjen den boka du twitrer om.

 Oppgave 3. Skriv en fortsettelse på en av bøkene. Hva skjer videre med hovedpersonene?

Oppgave 4. Velg en person/karakter fra bøkene og beskriv han/henne. (Gjerne med egne meninger. En måte å bearbeide det du har lest., evt. et kort essay)

Oppgave 1, 3 og 4 bør ikke overstige 1 A-4 side.

Frist for innsending er fredag 14. februar. Anmeldelsen sendes til: vibjen@ostfoldfk.no

1. premien er et gavekort på kr 1000,- til beste bidrag, uansett oppgave.

I tillegg deler vi ut gavekort  på kr 300,- til beste bidrag innen hver kategori.

Navn på vinnere offentliggjøres på www.kritikerpris.ostfoldfk.no i midten av mars og premiene blir delt ut på erfaringsmøtet 24. mars.