Jeg selv som leser

Elevene i deltakerklassen fra Malakoff, klasse 1STUE, har jobbet med temaet “Jeg selv som leser”. Lærer Reidun Trandem har spurt om hvordan de opplever å lese en bok, hva får de ut av å lese skjønnlitteratur. Det resulterte i mange fine sitater, som skolebiblioteket har stilt ut rundt omkring i biblioteket.

Malakoff_1

 

 

 

 

 

 

 

Malakoff_2

 

 

 

 

 

 

 

Malakoff_5

 

 

 

 

 

 

 

Malakoff_4