“Hvis du vil, så kan du. Ingenting er umulig!”

Amal og Nora1

Onsdag 26. februar var klasse 1STUE fra Malakoff og 1STUB fra Kirkeparken samlet i auditoriet på Kirkeparken, da Amal Aden kom på besøk til Moss.

Elevene fikk et innblikk i Amal Adens ekstreme, og for de fleste, uvirkelige oppvekst. Amal Aden fortalte at hun selv aldri har gått på skole, men har lært å lese og skrive helt på egen hånd. Hvordan hun føler seg fri når hun leser eller skriver og at hun opplever det å skrive som god terapi – «pc-en er bedre enn en psykolog», hevdet hun. For henne gikk det åtte år fra første gang hun holdt i en blyant, til hun ga ut sin første bok. Dette var ifølge noen et mirakel, fortalte hun, men sa seg dypt uenig i det. «Det var ikke et mirakel, men tvert imot hardt arbeid!» Hun understreket at «ingenting er umulig, før du har prøvd!». Amal Adens sjette bok kommer ut om ikke lenge.

PublikumAmal Aden hadde i sitt foredrag et sterkt fokus på ytringsfrihet og understrekte at det å fremme trusler ikke er en del av ytringsfriheten. Her pekte hun også på nettmobbing.

På spørsmål fra en elev om Amal har noen tips til å lære et nytt språk, svarte hun at man må legge sjela si i det. I tillegg er det lurt å se på barne-tv, lese barnebøker på det aktuelle språket og ikke minst lære av og snakke med barn – de retter nemlig på deg om du sier noe galt.

En elev spurte forsiktig «Kan jeg få spørre om hvordan du har det nå?» – «Jeg har det bra, men mangler trygghet og bevegelsesfrihet i mitt eget liv» var svaret fra Amal Aden, som daglig mottar trusler. Hun la til at dette er en stor utfordring for henne, men «frihet er verdt å kjempe for».