Skriv det som skjer!

Isakstuen på Kirkeparken vgs.Hva i alle dager går et tretimers skrivekurs en fredag ettermiddag ut på, og hva kan man få ut av det?

Ganske mye, faktisk, mener klasse 1STUB ved Kirkeparken vgs.

Forfatter Monica Isakstuen åpnet kurset med å fortelle kort om seg selv og sitt forfatterskap. Hun fortalte en ganske personlig historie om tiden rett før og etter at faren hennes brått døde (noe som for henne var hva som fikk henne til å begynne å skrive) før hun leste diktet denne historien førte til.

Monica er en dyktig forteller/ formidler og elevene satt stille, lyttende og oppmerksomme. Og de begynte umiddelbart etterpå å stille gode, reflekterte og til tider uventede spørsmål og kommentarer.

Hva er et dikt? Er diktet Monica leste et dikt? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan man skrive et dikt om en nyhet?

Refleksjonene var mange, gode og varierte, og de ble trygget på at ingen nødvendigvis var riktig eller gal.

Den gode kontakten mellom Monica og klassen fortsatte under hele kurset. De fikk ulike oppgaver, i første omgang skulle de skrive ned en egen historie som hadde gjort inntrykk på dem, enten godt eller dårlig, og etterpå delte de kort hva de hadde skrevet om.

Deretter fikk de i oppgave å finne en nyhet, gammel eller fersk, lokal eller internasjonal, som de kunne tenke seg å arbeide videre med, og over lunsjen skulle de tenke over hvilken synsvinkel de ville ha i diktet sitt.

Etter lunsj skulle de begynne arbeidet med diktet sitt, og etterpå ble de oppfordret til å lese de høyt for de andre i klassen. Det er en god stemning og det virker som om det er en stor grad av trygghet mellom elevene, og de leste villig opp det ene diktet etter det andre. Alle fikk de individuelle tilbakemeldinger fra Monica, noe det virket som om de satte pris på.

Her er noen av tilbakemeldingene elevene ga etter kurset:

«Veldig gøy, har aldri visst at det finnes sånne dikt»

«Trodde dikt rimte, lærte at de ikke gjør det»

«Veldig bra at dikt kan inneholde nyheter»

«Gøy å få besøk av en forfatter, morsomt med få ordentlige tilbakemeldinger»

«Uforventet bra, ga meg nytt perspektiv på en gammel skrivemåte»

«Veldig bra, lærte at man kan skrive mye om en liten ting på kort tid»

 

Tekst og foto: May-Helen Howard